Oppgaver - oversikt

Med oppgaveverktøyet kan du lage oppgaver som deles ut til enkeltelever eller flere, klasser eller faggrupper. En oppgave kan være en innlevering av filer/dokumenter, en oppgave uten innleveringer (f.eks en presentasjon, en papirinnlevering) eller en test (flervalgspørsmål).

På denne siden finner du en video som tar deg gjennom prosessen det er å lage en oppgave, dele den ut, samle den inn, vurdere den og returnere den.

I de øvrige artiklene i denne kategoriene finner du oppskrifter på de forskjellige prosessene i oppgaveverktøyet.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 3 syntes dette var nyttig

Kommentarer