Opprette en oppgave

Følg

1. Du oppretter en oppgave ved å velge oppgaveverktøyet i menyen

 

2. Deretter trykker du + for å lage en ny oppgave

       

 

Du kan nå fylle inn de nødvendige detaljer for å dele ut en oppgave!

3. Velg hva slags oppgavetype du vil lage.

  • En innleveringsoppgave betyr at eleven må levere inn en eller flere filer/dokumenter.
  • En oppgave uten innlevering betyr at eleven får tildelt en oppgave i sin kalender, og får informasjon om oppgaven gjort tilgjengelig. Oppgaven kan vurderes av lærer.
  • En test betyr at eleven får tildelt en oppgave som er en test (flervalgsoppgaver m.m.)

 

4. Beskriv oppgaven, velg vurderingsform

  • Du må fylle inn et navn på oppgaven. Dette navnet vil være synlig som "overskriften" for oppgaven i alle lister, eposter og vurderinger.
  • Du må lage en beskrivelse av hva du ønsker eleven skal gjøre. Det kan være instruksjoner, oppgavetekster og annet. Hvis feltet ikke er tilstrekkelig kan du også legge ved dokumenter med mer informasjon, for eksempel vurderingsark, presentasjoner og lignende.
  • Du må velge en vurderingsform. Denne vil være bestemmende for hvordan du kan vurdere oppgaven og kan ikke endres.

 

5. Velg om oppgaven skal plagiats jekkes (Krever lisens). Hvis du krysser av denne boksen vil alle innleverte dokumenter sendes til plagiatsjekk og en rapport vil vises i vurderingsgrensesnittet.

 

6. Hvis du er ferdig med alle punkter kan du nå klikke "neste"

 

7. Fyll ut hvem som skal ha oppgaven.

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 3 syntes dette var nyttig

Kommentarer