Hvordan opprette klassenotatblokker som lærer; en gjennomgang

Følg

OneNote-klassenotatblokk er en app som hjelper deg med å sette opp OneNote i klassen din. Appen oppretter en klassenotatblokk som inneholder tre undertyper av notatblokker:

 • Elevnotatblokker – private notatblokker som deles mellom en lærer og lærerens elever. Læreren kan få tilgang til disse notatblokker når som helst, men elevene kan ikke se notatblokkene til de andre elevene.

 • Innholdsbibliotek – en notatblokk for lærere der de kan dele kursmateriell med elevene. Lærere kan legge til og redigere innhold, mens elevene bare har lesetilgang.

 • Samarbeidsområde – en notatblokk for alle elevene og læreren i klassen der de kan dele, organisere og samarbeide.

   

Vi har i tillegg utgitt Klassenotatblokk-tillegget som er et nyttig verktøy for å gjøre Klassenotatblokker enda mer effektiv for lærere. Dette tillegget er fritt tilgjengelig for brukere av OneNote 2013 og 2016 for Windows, og er også innebygd i OneNote 2016 for Mac. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se disse artiklene for støtte:

 

Hva du trenger

 • Et Office 365 Education-abonnement som inkluderer OneDrive for Business. Hvis du ikke er sikker på om du har dette, kan du spørre IT-administratoren.

 • En organisasjonskonto for deg selv (læreren) med tillatelse til å bruke appen OneNote-klassenotatblokk for å opprette klassenotatblokkene.

 • Elevene må ha en Office 365-organisasjonskonto.

Du trenger Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 for å kunne bruke appen OneNote-klassenotatblokk. Andre moderne nettlesere skal også fungere.

 

Kom i gang

 

Start OneNote-klassenotatblokk

 1. Logg deg på Office 365.

 2. Klikk startprogrammet for apper øverst til venstre.

  Skjermbilde av startprogrammet for apper.

 3. Klikk klassenotatblokk-appen i listen over apper som vises.

Opprett en klassenotablokk

 1. Klikk Create a class notebook fra de tilgjengelige alternativene.

  Skjermbilde av velkomstsiden til appen Klassenotatblokk.

 2. Gi navn til den nye notatblokken, og klikk deretter Next.

  TIPS!: Vi anbefaler at du oppretter en egen notatblokk for hver klasse. Hvis du for eksempel underviser flere spansk 2-klasser, kan du opprette en notatblokk for hver klasse. Gi hver notatblokk et unikt navn som er enkelt for deg og elevene å gjenkjenne. Du kan for eksempel kalle notatblokkene "Spanish 2 P1" for første periode, "Spanish 2 P2" for andre periode og så videre.

  MERKNAD: Notatblokkene du oppretter, må ha unike navn, og de kan ikke inneholde tegnene # / * ? " | < > : . % ' \.

  notatblokkstrukturen

(Valgfritt) Legg til en annen lærer i klassenotatblokken

I dette skjermbildet har du muligheten til å legge til en annen lærer i klassenotatblokken. Alle lærere som legges til, har de samme tillatelser som du har. Du kan legge til så mange du ønsker.

 • Skriv inn navnet til læreren, og klikk Neste.

  legge til en annen lærer

Legg til elevene i klassenotatblokken

Du kan legge til elever i klassenotatblokken ved å legge dem enkeltvis, ved å lime inn en liste over elever eller ved å legge til gruppealiaser. Klassenotatblokkappen støtter nå Active Directory-sikkerhetsgrupper og moderne grupper. Hver elev får sin egen private inndeling og får tilgang til samarbeidsinndelinger.

MERKNAD: Foreløpig støtter vi ikke distribusjonslister eller SharePoint-grupper. Hvis du ikke kan legge til bestemte elevgrupper i klassenotatblokken, kan du be IT-administratoren konfigurere dem som AD-sikkerhetsgrupper eller moderne grupper.

MERKNAD: Elevene må ha en Office 365-organisasjonskonto for å gå videre i dette trinnet. Hvis du ikke er sikker på om de har dette, kan du spørre IT-administratoren.

 1. Du kan legge til elever enkeltvis ved å skrive bare navnet i tekstboksen og deretter trykke Enter. Etter hvert som du skriver, slår appen opp mulige treff. Du kan for eksempel skrive inn Jacob, så finner appen alle elever med det navnet.

  Skjermbilde av hvordan du legger til elevenes navn individuelt ved hjelp av Opprett OneNote-klassenotatblokk.

  TIPS!: Etter hvert som du skriver, vil appen finne mulige treff. Du kan for eksempel skrive inn Jørgen, og den finner alle elever med dette navnet.

 2. Du kan legge grupper på samme måte som du legger til elever. Skriv inn navnet på gruppen. Appen viser deg forslag, og blant disse kan du velge gruppen du ønsker å legge til.

  Skjermbilde av hvordan du legger til grupper i Klassenotatblokk-appen.

 3. Du kan legge til flere enkeltelever om gangen ved å kopiere og lime inn en liste over elever, som vist nedenfor. Etter at du har limt inn elevenes navn i tekstboksen, slår appen opp hvert navn. Det kan ta litt tid for appen å finne hvert navn automatisk. Hvis appen ikke finner et navn, kan du skrive inn navnet på nytt eller fjerne navnet fra tekstboksen.

  Notisblokk

  Klikk Neste når du har lagt til alle elever og grupper.

Start hver elevnotatblokk med deler

 1. La boksene ved siden av standarddelene som du vil opprette i elevens notatblokk, være avmerket.

  opprette inndelinger
 2. Klikk Add more hvis du vil legge til flere deler i elevens notatblokk.

 3. Klikk Next når du er ferdig.

  TIPS!: Vi anbefaler at du oppretter delnavn som tilsvarer aktiviteter, ikke enheter. Bruk for eksempel aktiviteter som Handouts, Class Notes og Quizzes. Årsaken til dette er at elevene jobber i én enhet om gangen, og det vil ta lenger tid å finne et ønsket element i en enhetsdel.

  MERKNAD: Du kan også legge til, fjerne og slette deler direkte i elevenes notatblokker når klassenotatblokken er opprettet.

Fullfør klassenotatblokken

 1. Klikk Teacher's notebook og Student's notebook for å kontrollere hvordan delnotatblokkene og delene ser ut for klassen. Klikk Inline b pil tilbake for å gå tilbake og legge til eller fjerne deler, eller klikk Create for å opprette klassenotatblokken.

  forhåndsvise notatblokk
 2. Klikk koblingen til notatblokknavnet for å åpne klassenotatblokken i OneNote. Når notatblokken er klar, sender du hyperkoblingen som vises i tekstboksen, i en e-postmelding til klassen, slik at elevene kan åpne den. Ta vare på en kopi av denne koblingen til senere bruk, eller finn den igjen senere i OneNote 2013 ved å høyreklikke klassenotatblokken i notatblokklisten, og deretter klikke Kopier kobling til notatblokk.

  TIPS!: Alle i klassen bruker samme kobling når de skal åpne klassenotatblokken. Hvis du oppretter notatblokker for flere klasser, vil koblingene være forskjellige.

  kobling til notatblokk

  TIPS!: Du kan for eksempel legge til innhold ved å plassere det i innholdsbiblioteket før du inviterer elevene til å bruke klassenotatblokken. Ta vare på en kopi av koblingen mens du ferdigstiller notatblokken, og del koblingen med elevene når den er klar.

Behandle klassenotatblokker

Hvis du vil behandle andre funksjoner for klassenotatblokkene, klikker du Administrere notatblokkene-knappen.

Skjermbilde av ikonet for notatblokklister.

Dette viser en side som viser alle klassenotatblokker opprettet av deg, samt informasjon for å tilpasse hver enkelt av dem.

Alternativer inkluderer:

 • Gi nytt navn til elevinndelinger – hvis du vil gi nytt navn til en hvilken som helst elevinndeling, klikker du det lille blyantikonet, og skriver deretter inn det nye navnet på inndelingen. Pass på at du klikker Lagre etter at du har gitt nytt navn til elevinndelinger.

 • Legg til elevinndelinger – hvis du vil distribuere en ny inndeling til alle elevene, klikker du Legg til inndeling-knappen. Pass på at du klikker Lagre etter at du har lagt til elevinndelinger.

 • Aktiver inndelingsgruppen Bare for lærere – inndelingsgruppen Bare for lærere er et privat område der bare læreren kan se hva som er inni. Hvis du vil legge til en Bare for lærere-inndelingsgruppe i Klassenotatblokken, klikker du Aktiver inndelingsgruppen Bare for lærere. Andre lærere som har tilgang til Klassenotatblokken, har også tilgang til inndelingsgruppen Bare for lærere, men elevene kan ikke se noe her.

 • Lås samarbeidsområdet – aktivering av dette alternativet endrer samarbeidsområdet til skrivebeskyttet (eller låsing av) for å hindre at elever redigerer. Du kan veksle bytting fra låst til ulåst når som helst.

 • Åpne Klassenotatblokken – klikk Åpne for å åpne Klassenotatblokken.

 • Del en kobling til Klassenotatblokken – hvis du vil sende en kobling til Klassenotatblokken til klassen, kan du merke og kopiere teksten i Kobling-boksen, og deretter lime den inn i en e-post.

 

Alternativer for å administrere notatblokker

 

Hjelp elevene med å finne klassenotatblokken

Elevene kan finne alle nye klassenotatblokker på OneDrive for Business, i mappen Delt med meg.

finne en kobling

Studenter kan finne alle klassenotatblokker som er opprettet på en klasses SharePoint-side ved å gå til oppføringen Klassenotatblokker i navigasjonsruten Hurtigstart for SharePoint på venstre side av skjermen.

Klassenotatblokker

 

Kilde: https://support.office.com/nb-no/article/Komme-i-gang-med-OneNote-klassenotatblokk-En-veiledning-for-l%C3%A6rere-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58?omkt=nb-NO&ui=nb-NO&rs=nb-NO&ad=NO

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer