Å spille inn lyd- eller videonotater

Følg
 1. Klikk plasseringen på siden i OneNote der du vil plassere innspillingen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du bare vil opprette en lydinnspilling, klikker du Sett inn > Spill inn lyd.

  • Hvis du vil opprette en videoinnspilling med valgfri lyd, klikker du Sett inn > Spill inn video.

   Skjermbilde av knappene Sett inn meny med AV i OneNote 2016.

  Innspillingen starter når det vises et medieikon på siden i OneNote.

 2. Du avslutter innspillingen ved å trykke Pause eller Stopp på fanen Lyd og video.

 3. Hvis du vil spille av en innspilling, klikker du medieikonet på siden og deretter Spill av.

Hvis du tar notater under opptaket, blir de koblet til lyden og videoen som opprettes med OneNote. Dermed kan du søke i notatene og finne bestemte deler av lyd- eller videoopptaket.

MERKNAD: Hvis du velger Se avspilling på fanen Lyd og video, plasseres markøren automatisk i notater du tok under innspillingen. Hvis du for eksempel spilte inn et intervju og tok notater to minutter ut i klippet, hopper OneNote automatisk til denne delen av notatene når du spiller av klippet og kommer til tominuttersmerket. Dette er svært nyttig for å beholde konteksten mellom en innspilt hendelse og eventuelle reaksjoner, tanker og ideer du hadde på et bestemt tidspunkt under hendelsen.

 

Kilde: https://support.office.com/nb-no/article/Spille-inn-lyd-eller-videonotater-b90fa4a2-253b-47ec-99bd-c9b368268465

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer