Word Online

Følg

Med Word Online bruker du nettleseren til å opprette, vise og redigere de personlige dokumentene som du lagrer på OneDrive eller Dropbox. Hvis organisasjonen eller undervisningsinstitusjonen har en Office 365-plan eller et SharePoint-område, kan du begynne å bruke Word Online ved å opprette eller lagre dokumenter i biblioteker på området.

Lagre endringer

Word lagrer endringene automatisk. Se på statuslinjen nederst til venstre i Word Online. Den viser enten Lagret eller Lagrer.

Statuslinjen i Word Online

Dele dokumenter på nettet

Siden dokumentet er på nettet, kan du dele det ved å sende en kobling i stedet for et e-postvedlegg. Andre kan lese det i nettleseren eller på den mobile enheten.

Klikk Fil > Del > Del med andre.

Knappen Del med andre i Word Online

Kommentere i nettleseren

En kommentarboble viser der kommentarer er i lagt inn i dokumentet.

Bilde av kommentarboble i Word Online

Svar på kommentarene og merk av for elementer du har tatt hånd om.

Kommentartråd i Word Online

Redigere i nettleseren

Hvis du prøver å skrive i dokumentet og ingenting skjer, er du sannsynligvis i lesevisningen. Bytt til redigeringsvisning ved å klikke Rediger dokument > Rediger i Word Online.

Bilde av kommandoen Rediger i Word Online

Skriv inn og formater tekst, legg til bilder, juster oppsettet på siden og mye mer. Hvis du vil gjøre mer avansert redigering, klikk Åpne i Word.

Åpne i Word fra Rediger visning i Word Online

Arbeide sammen på det samme dokumentet

Når du samarbeider med noen i Word Online, redigerer du et dokument slik du vanligvis gjør. Hvis andre også redigerer det, varsler Word Online deg om deres tilstedeværelse. Du kan se alle som arbeider på dokumentet, ved å klikke på båndet.

Forfattere i Word Online

Når du klikker på en forfatters navn, hopper du til der vedkommende arbeider i dokumentet. Og du kan se endringene som gjøres når det skjer. Forfattere kan arbeide i Word Online, i Word 2010 eller nyere eller i Word for Mac 2011.

Legge til en topp- eller bunntekst

Gå til Sett inn > Topptekst og bunntekst for å legge til topptekst og bunntekst i dokumentet.

Bilde av knappen Topptekst og bunntekst i Word Online

Klikk Alternativer for å velge hvordan du vil at de skal vises.

Alternativmenyen Topptekst og bunntekst i Word Online

Legge til sidetall

Klikk Sett inn > Sidetall og velg fra galleriet hvor du vil at sidetallene skal vises.

Sidetallgalleri i Word Online

Velg Inkluder sideantall for å vise gjeldende sidetall sammen med totalt antall sider (side X av Y).

Søke og erstatte tekst

Søk raskt etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk i dokumentet ved å klikke Hjem > Søk (eller trykk CTRL+F). Resultatene vises ved siden av dokumentet, slik at du kan se termen i kontekst. Når du klikker på et søkeresultat, hopper du til denne forekomsten.

Søk-ruten i Word Online

Klikk Erstatt (eller trykker på CTRL+H) for å finne og erstatte tekst.

Skrive ut i Word Online

Gå til Fil > Skriv ut. Word Online lager en forhåndsvisning av dokumentet i form av en PDF-fil, der alt oppsett og all formatering av dokumentet er beholdt. Send PDF-filen til skriveren, og den skrives ut som forventet.

Knappen Skriv ut til PDF i Word Online

 

Kilde: https://support.office.com/nb-no/article/Grunnleggende-oppgaver-i-Word-Online-ad01ecc3-5624-47c0-8aba-b76ece6aebe0

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer