Kontrollere resultatene for quizer og skjemaer

Følg

Microsoft Forms omfatter innholdsrike analyser i sanntid som gir sammenfattet informasjon, samt individuelle elevresultater for spørrekonkurranser, undersøkelser og andre typer skjemaer. Du kan eksportere resultatene til Microsoft Excel for mer detaljert analyse eller karaktersetting.

Vise sammendragsinformasjon for skjemaet

Etter at du har opprettet skjemaet, justert innstillingene og delt skjemaet med andre, er det tid for å vise resultatene. I Microsoft Forms åpner du skjemaet du vil se resultatene for, og deretter klikker du Respons.

Øverst ser du sammenfattende data om spørre- eller svarskjemaet ditt – slik som antall svar, gjennomsnittlig tid det tok for respondenter å fylle ut skjemaet og skjemaets nåværende status.

Sammendratte resultater for en spørrekonkurranse

Kontrollere svardata for hvert spørsmål

Ved siden av hvert spørsmål ser du antall svar, en prosentandel riktige svar på spørrekonkurranser og et fargerikt diagram med detaljer om svarene.

Klikk Vis detaljer-knappen Vis detaljer-knappen på høyre side for å se flere detaljer for hvert spørsmål. I detaljvisningen kan du se navnet på hver respondent og svarene på hvert spørsmål.

TIPS!: Klikk kolonneoverskriftene for å sortere svarresultatene.

Svardetaljer for et bestemt spørsmål

TIPS!: Klikk den venstre og høyre pilen på sidene av resultatvinduet for å veksle mellom detaljvisningene for hvert spørsmål i skjemaet.

Analysere skjemaresultatene i Excel

Du kan enkelt vise alle svardataene for spørrekonkurransen eller andre skjema i Microsoft Excel. Klikk Åpne i ExcelRespons-fanen.

Hvert spørsmål i skjemaet er en kolonne, og hvert svar blir en rad i Excel-arbeidsboken. De første fire kolonnene viser starttidspunkt og sluttidspunkt for hvert svar og navnet og e-postadressen for hver respondent. Til høyre ser du et Excel-tillegg som henter de siste svarene og setter dem inn i arbeidsboken. Excel oppdaterer dataene automatisk hvert 30. sekund.

Excel-arbeidsbok som viser resultatene for spørrekonkurransen

KOMMENTARER: 

  • Eventuelle endringer du gjør i skjemadataene i Excel, vil ikke endre innholdet i responstabellen.

  • Navnene og e-postadressene til anonyme respondenter vises ikke hvis du tillater skjemaet å godta anonyme svar.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer