Skooler Driftsmeldinger

Oppgaveverktøyet i Skooler kalender kan oppleves som ustabilt i en periode, dette er noe vi ser på. I mellomtiden anbefaler vi at distribusjon av oppgaver gjøres via oppgaverktøyet i Skooler. Vi kommer med en ny oppdatering så snart vi har løst problemet!